ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ