ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ COVID-19 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

Μόλις ενημερωθήκαμε, ότι μεταξύ των φοιτητών/ριων του 1ου εξαμήνου υπήρξε άτομο που διαγνώστηκε θετικό στον COVID-19.
Η τελευταία συμμετοχή του/ης στην εκπαιδευτική διαδικασία ήταν την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου από τις 15:00-19:00 στην Αίθουσα 206.

Ενημερώνουμε, επίσης, όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος ότι, δυστυχώς, υπήρξαν περιπτώσεις παραβίασης της ομόφωνης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών για αναστολή της λειτουργίας των χώρων εκπόνησης διπλωματικών εργασιών. Μεταξύ των ατόμων που εισήλθαν στους χώρους αυτούς, διαγνώσθηκε ένα κρούσμα. Η απόφαση αυτή λήφθηκε μετά από τη ρητή εντολή της Πρυτανείας για τη μη χρήση χώρων που δεν είναι απαραίτητοι για τη δια ζώσης διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τους  ισχύοντες κανόνες υγιεινής και τα μέτρα προφύλαξης από τον νέο κορονοϊό, οι χώροι που χρησιμοποιούνται στο πανεπιστήμιο θα πρέπει να απολυμαίνονται  μετά από κάθε χρήση! Τα συνεργεία καθαριότητας δεν επαρκούν, στην παρούσα συνθήκη, ώστε να εξασφαλίσουν την απαραίτητη απολύμανση όλων των απαραίτητων χώρων, εργαστηρίων και κλινικών, που χρησιμοποιούνται.

Κατά συνέπεια, όσες/οι βρέθηκαν σε χώρους του Τμήματος πέραν αυτών που είχαν σαφώς ορισθεί για τη διεξαγωγή δια ζώσης μαθημάτων σε συγκεκριμένο ακροατήριο, θα πρέπει να ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα από την σχετική ΚΥΑ.

Κάνουμε έκκληση στο αίσθημα ευθύνης της/του καθεμίας/ενός απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, επισημαίνοντας και την ―αυτονόητα απόλυτη― υποχρέωση τήρησης των κανονισμών προστασίας της δημόσιας υγείας.

Scroll to top