ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ

Για την ευκολότερη εύρεση ανακοινώσεων που αφορούν τα Φοιτητικά, έχει προστεθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο μενού ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, υπομενού Ανακοινώσεις Φοιτητικών.

Εκεί θα βρίσκονται οι ανακοινώσεις που αναρτώνται και στην κεντρική σελίδα, αλλά σε πιό απλή μορφή, για γρηγορότερη εύρεση, με βάση την ημερομηνία ανάρτησης.

Σε μόνιμη θέση θα βρίσκονται οι πίνακες των συνδέσμων των ψηφιακών αιθουσών, καθώς και ο Οδηγός Επιβίωσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων.

Scroll to top