ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-17 (από 20.3 έως 5.5.2017)

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί το έγγραφο 32006/Ζ1/24.2.2017 του ΥΠΠΕΘ και συνοπτική ανακοίνωση (θέσεις, προϋποθέσεις, ύψος και διάρκεια χορηγίας) σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη υποτρόφων από τα έσοδα κληροδοτημάτων της αμέσου διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών, που αφορούν σε Έλληνες και Ελληνίδες, τη ιθαγένεια ή τη καταγωγή, ηλικίας έως 36 ετών και οι οποίοι/-ες είναι εγγεγραμμένοι/-ες και φοιτούν έως και το 4ο εξάμηνο των προπτυχιακών τους σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο χορηγείται η υποτροφία (2016-2017).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από τις 20 Μαρτίου έως και τις 5 Μαϊου 2017, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ – ΚΥΠΡΟΣ – ΚΟΡΕΑ

311 61 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ MBA ΚΥΠΡΟΥ_signed

31152 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΟΡΕΑ_signed

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΑΛΛΙΑΣ (Μεταδιδακτορικές))_signed(1)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΑΛΛΙΑΣ (Master)_signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ Α’ ΚΥΚΛΟΥ 2016-2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ 2016-2017