Ανακοίνωση των Προέδρων και Κοσμητόρων των Τμημάτων και Σχολών Αρχιτεκτόνων των Ελληνικών ΑΕΙ για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Ανακοίνωση
των Προέδρων και Κοσμητόρων των Τμημάτων και Σχολών Αρχιτεκτόνων των Ελληνικών ΑΕΙ για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Η συμβολή των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο σχεδιασμό του χώρου, από το κτίριο ως την πόλη και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι υψίστης σημασίας για τη συνολική ανάπτυξη της χώρας, κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική, ώστε να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της Πολιτείας.

Την εκπαίδευση των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, που αναλαμβάνουν το σύνθετο αυτό έργο, εξασφαλίζουν μέχρι σήμερα πιστοποιημένες πενταετείς σπουδές που ολοκληρώνονται με επίσημα αναγνωρισμένο Δίπλωμα. Οι σπουδές αυτές ακολουθούν ενιαία κριτήρια, διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, την εθνική νομοθεσία και τις δεσμεύσεις της χώρας μας ως μέλους του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Καμία άδεια άσκησης επαγγέλματος, ούτε Δίπλωμα Αρχιτέκτονα ή άλλου μηχανικού, δεν μπορεί να δίνεται ανεξάρτητα από το παραπάνω δεσμευτικό, για όλα τα ΑΕΙ της χώρας, νομοθετικό πλαίσιο γιατί θέτει σε αμφιβολία την ικανή και αναγκαία συνθήκη του παραγωγικού σχεδιασμού της χώρας. Η ισοτιμία τίτλων σπουδών και η απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων πρέπει απαραίτητα να ανταποκρίνονται ευθέως τόσο σε ποσοτικά όσο και σε ποιοτικά στοιχεία της αποκτηθείσας ακαδημαϊκής εκπαίδευσης.

Με βάση τα παραπάνω εκφράζουμε την πλήρη αντίθεση όλων των Αρχιτεκτονικών Σχολών των Ελληνικών ΑΕΙ στην πρόσφατη απόφαση για άκριτη απόδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος Αρχιτέκτονα Μηχανικού σε όσους δεν κατέχουν αναγνωρισμένο Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού και ζητούμε την άμεση ανάκληση της σχετικής διάταξης.

Γιάννης Αίσωπος, Πρόεδρος Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών
Κώστας Μανωλίδης, Πρόεδρος Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αλκμήνη Πάκα, Πρόεδρος Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Άγγελος Παπαγεωργίου, Πρόεδρος Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Δημήτρης Πολυχρονόπουλος, Πρόεδρος Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Κώστας Προβιδάκης, Κοσμήτορας Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης
Παναγιώτης Τουρνικιώτης, Κοσμήτορας Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

22 Δεκεμβρίου 2020

Scroll to top