Ανακοίνωση Τμήματος Σπουδών ΑΠΘ για εγγραφή εισαγομένων κατηγορίας Αλλοδαπών Αλλογενών και Αποφοίτων Σχολείων κρατών μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τμήματος Σπουδών ΑΠΘ για εγγραφή εισαγομένων κατηγορίας Αλλοδαπών-Αλλογενών και αποφοίτων σχολείων κρατών μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής