Ανακοίνωση προσφοράς δωρεάν μαθήματα κινέζικης Γλώσσας από το Tianjin Foreign Studies University

Προκήρυξης προγράμματος δωρεάν μαθημάτων Κινέζικης γλώσσας για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΑΠΘ, διαδικτυακά, κατά την περίοδο 10 -22 Ιανουαρίου 2022.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα, τον τρόπο υποβολής της αίτηση συμμετοχής και άλλα, περιέχονται στη συνημμένη Agenda.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων online, απευθείας στο συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο, είναι η 30 Νοεμβρίου 2021.

Για τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους διοργανωτές, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: denisezhang@tjfsu.edu.cn  ή  zoeaileen97510@gmail.com

 

Agenda with information for the Chinese Language free program

 

Scroll to top