Ανακοίνωση “Παρατηρητηρίου φοιτητών ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων”