Ανακοίνωση – Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό” Διατάξεις για ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν στα τέλη φοίτησης

Ανακοίνωση – Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό”
Διατάξεις για ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν στα τέλη φοίτησης

– Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Σχεδιασμός Αιχμής:  Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό”

Ανακοίνωση ΠΜΣ 
ΦΕΚ 3387_2018
ΦΕΚ 2988_2021
Αίτηση Φοιτητή 2021
Υπεύθυνη Δήλωση 

 

Scroll to top