Ανακοίνωση – Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό”

Διατάξεις για ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν στα τέλη φοίτησης

– Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Σχεδιασμός Αιχμής:  Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό”

Ανακοίνωση ΠΜΣ

ΦΕΚ 3387_2018

ΦΕΚ 2743_2019

Αίτηση Φοιτητή

Scroll to top