Ανακοίνωση Εργαστηρίου 05ΕΑ10

Παρακαλούμε τους φοιτητές του εργαστηρίου 05ΕΑ10 να περάσουν από το γραφείο του κ. Conenna να παραλάβουν τις εργασίες τους μέχρι την Τετάρτη 10/10/18.