Ανακοίνωση Διατμηματικών Μαθημάτων Ξένων Γλωσσών του ΚΔΞΓ α.έ. 2019-2020

Επισυνάπτεται ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πραγματοποίηση του διατμηματικού πρoγράμματος γερμανικής τεχνικής ορολογίας, αποκλειστικά και μόνο για προπτυχιακούς φοιτητές/-ήτριες των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., που διοργανώνει το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών του ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Scroll to top