Ανακοίνωση Διατμηματικών Μαθημάτων Γαλλικής του ΚΔΞΓ εαρινού εξαμήνου α.έ. 2019-2020

Σας επισυνάπτουμε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ για την πραγματοποίηση των παρακάτω διατμηματικών μαθημάτων:

που διοργανώνει το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών του ΑΠΘ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 16 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 20:00.

Οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ έχουν αναρτηθεί και στον ιστοχώρο του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων
Γλωσσών Α.Π.Θ. (www.lance.auth.gr/el/node/283 και www.lance.auth.gr/el/node/284).

ANAKΟΙΝΩΣΗ ΓΑΛΛΙΚΑ Α2 Καδόγλου ΕΕ 2020Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γκίνου ΓΑΛΛΙΚΑ Β1_Προετοιμασία Erasmus ΕΕ 2020_1

Scroll to top