Ανακοίνωση για το μάθημα 03ΕΕ10 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ανακοίνωση για το μάθημα 03ΕΕ10 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

 

Το προγραμματισμένο μάθημα για την Παρασκευή 26.11.2021 αναβάλλεται.

Οι ώρες αναπλήρωσης θα ανακοινωθούν στο επόμενο μάθημα.

Για τη διδακτική ομάδα
Αγγελική Χατζηδημητρίου

Scroll to top