Ανακοίνωση για τη λειτουργία του ΑΠΘ στις 6-12-2017

Ανακοίνωση για τη λειτουργία του ΑΠΘ στις 6_12_2017