Ανακοίνωση για τη διδασκαλία του μαθήματος 08ΕΧ18

08EX18 – Narrative Spaces and Critical Environments

Το πρώτο μάθημα θα διεξαχθεί την Τετάρτη 3/3 – 10:00

link: https://authgr.zoom.us/j/99867289634

Ο διδάσκων του μαθήματος
Απόστολος Καλφόπουλος