Ανακοίνωση για την κατάθεση δικαιολογητικών δικαιούχων μετεγγραφής Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015

Ανακοίνωση για την κατάθεση δικαιολογητικών δικαιούχων μετεγγραφής επιτυχόντων ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Π.Θ.

Πρόσκληση:

Καλούνται οι δικαιούχοι μετεγγραφής οι οποίοι αναγράφονται στον πίνακα επιτυχόντων ακαδημαϊκού έτους 2014-15 (ο οποίος κυρώθηκε με τη με αρ. 143453/Ζ1/14-09-2015 Υ.Α.) να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου τους στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων, στον 1ο όροφο του Κτιρίου Εδρών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, την Παρασκευή 25 και τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015 από 09.00 π.μ έως 13.00 μ.μ προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά που είχαν δεσμευτεί με την αίτησή τους ότι θα υποβάλλουν.

Δικαιολογητικά:

Τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν οι αιτούντες είναι τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Ε της με αρ. πρωτ. 122606/Ζ1/30-7-2015 εγκυκλίου με τίτλο «Μετεγγραφές επιτυχόντων ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 στις Σχολές Αρχιτεκτονικής» (επισυνάπτεται) και παρακαλούμε να τα έχετε με τη σειρά που αναφέρονται.

Οι αιτούντες, από την αίτηση των οποίων προκύπτει ότι είχαν δηλώσει ΑΦΜ και ΑΜΚΑ προκειμένου να μοριοδοτηθούν με εισοδηματικά κριτήρια καλούνται όπως υποβάλλουν επιπλέον αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος του οικονομικού έτους 2014, που αντιστοιχεί στους ΑΦΜ, που ο δικαιούμενος μετεγγραφής δήλωσε στην αίτησή του και από τους οποίους προκύπτει το κατά κεφαλήν εισόδημα κατά το οικονομικό έτος 2014 (εισοδήματα 1-1-2013 έως 31-12-2013). Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση για το ανωτέρω οικονομικό έτος, ο αιτών ή/και οι γονείς υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ, για το λόγο απαλλαγής τους από την υποχρέωση υποβολής.

Περαιτέρω, στην περίπτωση που έχει δηλωθεί το κριτήριο του/της αδελφού/ης φοιτητή επισημαίνεται ότι από τη βεβαίωση του Τμήματος ή Σχολής, πρέπει να προκύπτει ότι ο/η αδελφός/αδελφή είναι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, φοιτητής του προπτυχιακού κύκλου σπουδών.

Διαδικασία:

Ο αιτών τη μετεγγραφή ενημερώνεται το συντομότερο δυνατό, εάν από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του φακέλου του, κατέστη επιτρεπτή ή όχι η εγγραφή του στη Σχολή/Τμήμα υποδοχής, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή του από τη Σχολή/Τμήμα προέλευσης και την ολοκλήρωση της εγγραφής του στη Σχολή/Τμήμα υποδοχής.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ανακοίνωση απόφασης της Συνέλευσης της Τμήματος.

Σε περίπτωση που συνδρομή των μοριοδοτημένων στην υποβληθείσα αίτηση μετεγγραφής κριτηρίων του Κεφαλαίου Γ΄ της με αρ. 122606/Ζ1/30-7-2015 εγκυκλίου δεν αποδειχθεί από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, είτε για όλα τα δηλωθέντα και μοριοδοτηθέντα κριτήρια είτε για κάποιο από αυτά, ενημερώνεται η Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης – Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών, προκειμένου να προβεί στην ακύρωση της αίτησης και στην τροποποίηση του κυρωμένου πίνακα δικαιούμενων μετεγγραφή ως προς τη διαγραφή των ανωτέρω αιτούντων.

 

Κατεβάστε την ανακοίνωση εδώ: 

Ανακοινωση για μετεγγραφες Ανακοινωση για μετεγγραφες 2014-2015

 

Κατεβάστε τη σχετική εγκύκλιο εδώ:

egkyklios_gia_meteggrafes_epityhonton_ak._etoys_2014-15_stis_sholes_arhitektonikis

 

 

bursa escort görükle escort
bursa escort bayan görükle escort
görükle bayan escort bayan escort bursa vip bursa eskort http://www.tropicanx.com bursa vip escort elit escort elit bayan escort alanya escort bayan antalya escort eskişehir escort mersin escort alanya escort bodrum escort havalimanı transfer
kaçak iddaa oyna kaçak bahis yap illegal iddaa siteleri illegal bahis oyna illegal bahis şirketleri bahis siteleri