Ανακοίνωση για την κατάθεση δικαιολογητικών δικαιούχων μετεγγραφής επιτυχόντων ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Π.Θ.

Ανακοίνωση για την κατάθεση δικαιολογητικών δικαιούχων μετεγγραφής επιτυχόντων ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Π.Θ.

Πρόσκληση:

Καλούνται οι δικαιούχοι μετεγγραφής οι οποίοι αναγράφονται στον πίνακα επιτυχόντων ακαδημαϊκού έτους 2015-16 (ο οποίος κυρώθηκε με τη με αρ. 4849/Ζ1/14-01-2016 Υ.Α.) να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου τους στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων, στον 1ο όροφο του Κτιρίου Εδρών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, από την Τρίτη 26 Ιανουαρίου ως και την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016 από 09.00 π.μ έως 13.00 μ.μ προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά που είχαν δεσμευτεί με την αίτησή τους στο Υπουργείο ότι θα υποβάλλουν.

Τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν οι αιτούντες είναι τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Ε της με αρ. πρωτ. 173476/Ζ1/30-10-2015 εγκυκλίου με τίτλο «Μετεγγραφές ακαδημαϊκού έτους 2015-2016» (επισυνάπτεται) και παρακαλούμε να τα έχετε με τη σειρά που αναφέρονται.

Μετεγγραφές ακαδ. έτους 2015-2016