Ανακοίνωση για την έναρξη του μαθήματος 06ΤΗ12

06ΤΗ12 – Χώροι Αυξημένοι

Το πρώτο μάθημα θα διεξαχθεί την Τρίτη 2 Μαρτίου, 19:00-21:00

link: https://authgr.zoom.us/j/96976664939

Ο διδάσκων του μαθήματος
Απόστολος Καλφόπουλος