Ανακοίνωση για την έναρξη διδασκαλίας του μαθήματος 08ΕΧ14

Η πρώτη συνάντηση του εαρινού εξαμήνου για το μάθημα «Εξειδικεύσεις, Εμβαθύνσεις, Πειραματισμοί: Αστικότητες» [08EX14] θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018, στις 10:00, στην αίθουσα 208.

Από τη Γραμματεία