Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ ακαδ. έτους 2020 – 2021

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=3&id=924