Ανακοίνωση αποτελέσματος εκλογών Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ.

Διευθύντρια του Β’ Τομέα του Τμήματος εκλέχθηκε η καθηγήτρια Κυριακή Τσουκαλά

Διευθυντής του Γ’ Τομέα του Τμήματος εκλέχθηκε ο καθηγητής ‘Αγις Αναστασιάδης

Διευθύντρια του Δ’ Τομέα του Τμήματος εκλέχθηκε η αναπληρώτρια καθηγήτρια Μαρία Αρακαδάκη

Διευθύντρια του Ε’ Τομέα του Τμήματος εκλέχθηκε η καθηγήτρια Κλεονίκη Αξαρλή

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ