Ανακοίνωση αποτελέσματος εκλογών Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (από 01-09-2018 έως 31-08-2019)

Την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ με θητεία για το χρονικό διάστημα από 01-09-2018 έως 31-08-2019.

Διευθυντής του Α’ Τομέα του Τμήματος εκλέχθηκε ο αναπληρωτής καθηγητής Σταύρος Βεργόπουλος

Διευθύντρια του Β’ Τομέα του Τμήματος εκλέχθηκε η καθηγήτρια Κυριακή Τσουκαλά

Διευθύντρια του Γ’ Τομέα του Τμήματος εκλέχθηκε η αναπληρώτρια καθηγήτρια Ευαγγελία Αθανασίου

Διευθύντρια του Δ’ Τομέα του Τμήματος εκλέχθηκε η αναπληρώτρια καθηγήτρια Μαρία Αρακαδάκη

Διευθύντρια του Ε’ Τομέα του Τμήματος εκλέχθηκε η καθηγήτρια Κλεονίκη Αξαρλή

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ