ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Παρακαλούμε ανοίξτε το συνημμένο:

64Ξ246Ψ8ΧΒ-8Θ4_1111_18-06-2020_ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ