ΑΝΑΚΛΗΣΗ αλλαγής του τόπου Ορκωμοσίας Ιουλίου 2017

Ανάκληση αλλαγής του τόπου ορκωμοσίας Ιουλίου 2017