ΑΝΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων ανάδειξης εκπροσώπων ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων ανάδειξης εκπροσώπων ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Δ’ τομέα

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων ανάδειξης εκπροσώπων ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Ε’ τομέα

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων ανάδειξης εκπροσώπων ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων ανάδειξης εκπροσώπων ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Ε’ Τομέα