Αναγνωρίσεις μαθημάτων ERASMUS – Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Δικαιολογητικά για αναγνώριση μαθημάτων και προθεσμία υποβολής αιτήσεων