ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Αναγγελία Διαγωνισμού – Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων

των Βραβείων Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2020

για τις κατηγορίες Επιστημονικών και Διπλωματικών Εργασιών (Προπτυχιακές-Μεταπτυχιακές).

 

 

Scroll to top