Ανάρτηση Ωρολογίου Προγράμματος χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

Έχει αναρτηθεί το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του χειμερινού εξαμήνου στην Ιστοσελίδα του Τμήματος στο μενού Σπουδές, υπομενού Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με τους συνδέσμους των ψηφιακών αιθουσών όπου θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα.  Η λίστα θα ανανεώνεται συχνά, γι’ αυτό παρακαλούμε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Από τη Γραμματεία