ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ για το 04ΕΕ10

Η εξέταση του μαθήματος 04ΕΕ10″Εισαγωγή στην Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων” η οποία είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018, θα πραγματοποιηθεί ίδια μέρα, στις ίδιες αίθουσες (301, 105) αλλά στις 10.00 αντί στις 12.00.