ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ του 07ΤΗ24 Ιστορία Αρχιτεκτονικής: Δύση, 9ος-19ος αιώνας

Το μάθημα 07ΤΗ24 Ιστορία Αρχιτεκτονικής: Δύση, 9ος-19ος αιώνας, αλλάζει ώρα διδασκαλίας από την επόμενη Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020.  Θα πραγματοποιείται 9.00-11.00 στον σύνδεσμο που έχει αναρτηθεί στον πίνακα των ψηφιακών μαθημάτων

Scroll to top