ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

AΛΛΑΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων αλλάζει τις ημέρες λειτουργίας της.

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη  10.00 – 18.00

Παρασκευή  10.00 – 15.00

 

 

Scroll to top