ΑΛΛΑΓΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ της ορκωμοσίας Ιουλίου 2017

Αλλαγή χώρου πραγματοποίησης ορκωμοσίας Ιουλίου 2017