Αλλαγή της ημέρας διδασκαλίας του μαθήματος 07ΤΗ30 στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Το μάθημα 07ΤΗ30 από την επόμενη εβδομάδα, θα πραγματοποιείται κάθε ΠΕΜΠΤΗ, ώρα 10.00-12.00 στην αίθουσα 105