Αλλαγή στην ώρα εξέτασης του μαθήματος 05ΤΤ10

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 05ΤΤ10