Αλλαγή ημερομηνίας και ώρας εξέτασης για το 09ΕΜ16

Η εξέταση του μαθήματος 09ΕΜ16 Εμβαθύνσεις: Διεθνής διαγωνισμός – Κτίριο γραφείων, που ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη 10/9/2019 στις 10.00 στην αίθουσα 208, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20/9/2019, στις 12.00 στην αίθουσα 208.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση επικοινωνήστε με τους διδάσκοντες.

Η διδακτική ομάδα, Ε. Σακελλαρίδου-Β. Τσακαλίδου