Αλλαγή αιθουσών στην εξέταση των 09ΕΧ11, 08ΕΜ11, 09ΕΜ12, 09ΕΜ10, 08ΕΧ10, 08ΕΧ16, 08ΕΜ10, 08ΕΧ14

Αλλαγή αιθουσών στην εξέταση των μαθημάτων 09ΕΧ11, 08ΕΜ11, 09ΕΜ12, 09ΕΜ10, 08ΕΧ10, 08ΕΧ16, 08ΕΜ10, 08ΕΧ14