Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας για το 01ΤB11 “Εισαγωγή στη Στατική των Κατασκευών”

Το μάθημα 01ΤB11 “Εισαγωγή στην Στατική των Κατασκευών” και ΜΟΝΟ για την Πέμπτη 11 Απριλίου 2019, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 105 τις προκαθορισμένες ώρες.

Η Διδάσκουσα