Αλλαγή αίθουσας για το 07ΤΤ12

Ανακοίνωση για το 07ΤΤ12