Αλλαγή αίθουσας για το 07ΤΗ12

Ανακοίνωση για το 07ΤΗ12