ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι αιτήσεις για έκδοση οποιουδήποτε πιστοποιητικού από τη Γραμματεία, θα γίνονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του https://students.auth.gr και όχι μέσω e-mail.  Όσοι επιθυμούν χειρόγραφη υπογραφή στο πιστοποιητικό (αντί της ψηφιακής που θα μπαίνει αυτόματα), θα το καταχωρούν στα Σχόλια του students.

Επίσης υπενθυμίζουμε ότι η επικοινωνία των φοιτητών  με τη Γραμματεία γίνεται ΜΟΝΟΝ από το πανεπιστημιακό e-mail.

Από τη Γραμματεία

Scroll to top