Αιτήματα για έκδοση πιστοποιητικών στην Αγγλική Γλώσσα

Λόγω των πολλών αιτημάτων που γίνονται προς την Γραμματεία για έκδοση πιστοποιητικών στην Αγγλική Γλώσσα, ενημερώνουμε ότι όλα τα πιστοποιητικά εκδίδονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ στα Ελληνικά, με εξαίρεση την έκδοση αναλυτικής  βαθμολογία για χρήση στο Erasmus.  Την μετάφρασή τους μπορεί να την κάνετε σε οποιοδήποτε επίσημο μεταφραστικό γραφείο επιθυμείτε.

Όσοι επιθυμούν την έκδοση και αποστολή πιστοποιητικών με κανονική υπογραφή μέσω sis, επιλέγουν ως τρόπο παραλαβής την ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ και θα γίνει η αποστολή στο Πανεπιστημιακό  τους e-mail.

Η επικοινωνία των φοιτητών με την Γραμματεία γίνεται ΜΟΝΟΝ από το πανεπιστημιακό e-mail.

Από τη Γραμματεία