Αθανασίου Ευαγγελία

Βιογραφικό:
Η Ευαγγελία Αθανασίου είναι αρχιτέκτων μηχανικός (ΑΠΘ), συνέχισε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο του York (MA) και το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου (PhD).  Εκπόνησε την διδακτορική της διατριβή στην θεματική περιοχή της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των πόλεων. Έχει διδάξει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ. Από το 2009, είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ,  όπου διδάσκει πολεοδομία και αστικό σχεδιασμό με έμφαση στις περιβαλλοντικές διαστάσεις του σχεδιασμού. Έχει δημοσιεύσει σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με κύριο άξονα την κριτική θεώρηση της έννοιας της αστικής βιωσιμότητας και της σχέσης της φύσης με την πόλη.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
περιβαλλοντικές κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της αστικής βιωσιμότητας, περιβαλλοντικός αστικός σχεδιασμός, σύγχρονοι αστικοί μετασχηματισμοί με έμφαση στον δημόσιο χώρο

Δημοσιεύσεις

  1. Athanassiou, Evangelia (2017) “The hybrid landscape of public space in Thessaloniki in the context of crisis”, Landscape research (έχει κατατεθεί και έχει γίνει δεκτή για δημοσίευση)
  2. Αθανασίου, Ε. (2015) Πόλη και Φύση: Θεωρήσεις της Φύσης στον Πολεοδομικό Σχεδιασμό, «Δράση Κάλλιπος» Ηλεκτρονικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα, Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Δια Βίου Μάθησης. ISBN 978-960-175-5. Ολόκληρο το σύγγραμμα είναι διαθέσιμο στο: http://repository.kallipos.gr/handle/11419/563.
  3. Αθανασίου, Ε. (2016) “Το αστικό τοπίο της Θεσσαλονίκης στη συνθήκη της κρίσης: Μετατοπίσεις του δημόσιου χώρου” στο Κ. Πετροπούλου, Τ. Ραμαντιέ, Αστικές Γεωγραφίες: Τοπία και Καθημερινές Διαδρομές, Αθήνα: Εκδόσεις Καπόν, σ208-221. ISBN13 9789606878961.
  4. Athanassiou, E. (2015) “Green Urban Strategies in Thessaloniki in the Context of Crisis”, στο Eva Vaništa Lazarević, Milena Vukmirović, Aleksandra Krstić-Furundžić and Aleksandra Đukić (eds) Keeping Up with Technologies to Improve Places, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholar Publishing, σ.178-188. ISBN-13: 978-1-4438-7739-8.
  5. Athanassiou E. Karagianni M. Kapsali S. (2015), “Citizens’ participation in urban governance in crisis stricken Thessaloniki (Greece). Post-political urban project or emancipatory urban experiments?” The Ideal city: between Myth and Reality, Urbino, 27-29 Αυγούστου Ολόκληρη η εισήγηση διαθέσιμη στο http://www.rc21.org/en/wp-content/uploads/2014/12/C2-Athanassiou-Kapsali-Karagianni.pdf.
  6. Athanassiou E. Karagianni M. Kapsali S. (2015) “Green and resilient: shaping a new identity for Thessaloniki’, Changing Cities ΙΙ Conference proceedings, 22-26 Πόρτο Χέλι (book of abstracts and cd ISBN: 978-960-6865-88-6).
  7. Athanassiou E. Christodoulou Ch. (2015) “Comparative Mapping of city histories: the city of Volos in the network of Mediterranean cities”,  στο S. Alifragkis, G. Papakonstantinou, C. Papasarantou (επιμ.) Museums in Motion, Symposium Proceedings, Βολος 3-4 Ιουλίου 2015, University of Thessaly Press, σ179-180, ISBN978-960-9439-40-4.

pdf1

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γνωστικό αντικείμενο:
Πολεοδομικός Σχεδιασμός και Περιβάλλον
Περιβαλλοντικός πολεοδομικός σχεδιασμός, αστικός σχεδιασμός, αστική βιωσιμότητα, αστικοί μετασχηματισμοί, παγκοσμιοποίηση.
Η μεταλλασσόμενη σχέση οικισμών και φυσικού περιβάλλοντος στην ιστορία των οικισμών. Διαφορετικές θεωρήσεις της προστασίας του περιβάλλοντος. Ζητήματα βιωσιμότητας των πόλεων. Ευρωπαϊκές πολιτικές για την πόλη και το περιβάλλον. Πολεοδομικός και Αστικός σχεδιασμός με γνώμονα της περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί διαχωρισμοί μέσα στην πόλη. Κοινωνικές επιπτώσεις αστικών παρεμβάσεων

Επικοινωνία:
evieath@arch.auth.gr