Ενημέρωση Πρωτοετών για το μάθημα Αγγλικά Ι (01ΡΡ10)

Αγγλικά Ι   01ΡΡ10

Το μάθημα θα διδαχθεί σε δύο (Α, Β) τμήματα διδασκαλίας, στα οποία χωρίζονται οι φοιτητές κατ’ αρχήν με βάση το επώνυμό τους ως εξής:

Α:  Α – Λ

Β: Μ – Ω