Έναρξη μαθημάτων Αγγλικών 1 και 3 (01ΡΡ10 και 03ΡΡ10)

Η έναρξη των μαθημάτων των Αγγλικών 1 και 3, 01ΡΡ10 και 03ΡΡ10, θα γίνει την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.  Η σύνδεση για την ψηφιακή αίθουσα του μαθήματος υπάρχει στον σχετικό σύνδεσμο του Τμήματος.

Scroll to top