Έκθεση μελετών Πανελλήνιου Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών ‘Αποκατάσταση και Επανάχρηση του Συγκροτήματος των Σταβλικών Εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντα χώρου τους εντός του Λιμένα Θεσσαλονίκης’

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης

Έκθεση μελετών του Πανελλήνιου Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών με θέμα την:

‘Αποκατάσταση και Επανάχρηση του Συγκροτήματος των Σταβλικών Εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντα χώρου τους εντός του Λιμένα Θεσσαλονίκης’.

Εγκαίνια: Πέμπτη 16/2/2017, ώρα 18:00

Κτίριο πρώην αποθηκης στρατού, Α’ Προβλήτας

POSTER διαγωνισμού στάβλων