ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

land-arch

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
(4 Ακαδημαϊκά Εξάμηνα)

Συμμετέχοντα τμήματα: 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Γεωπονίας του ΑΠΘ

Διοικητική υποστήριξη: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πρόεδρος: καθηγητής Ν. Καλογήρου
Διευθυντής: καθηγητής Δ. Φράγκος
Αναπληρωτής Διευθυντής: καθηγητής Ι. Τσαλικίδης

Αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Αρχιτεκτονικής Τοπίου, το οποίο μπορεί να οδηγήσει και στην εκπόνηση Διδακτο­ρικής Διατριβής, είναι η μελέτη και ο σχεδιασμός του φυ­σικού και ανθρωπογενούς τοπίου. Εκτός από την προαγωγή της γνώσης, το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση της έρευνας στο πεδίο της Αρχιτεκτονικής Τοπίου, στη στήριξη του έργου των Αρχι­τεκτόνων Μηχανικών, των Γεωπόνων, των Αρχιτεκτόνων Τοπίου και άλλων ειδικοτήτων που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο καθώς και στην κάλυψη των αναγκών της χώρας σε εξειδικευμένους επιστήμονες.

Το Μεταπτυχιακό Αρχιτεκτονικής Τοπίου χορηγεί: Μετα­πτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Αρχιτεκτονικής Τοπίου.

Η χρονική διάρκεια για τον κύκλο σπουδών που οδηγεί στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης είναι κατ'ελάχιστον τέσσερα εξάμηνα. Ο κύκλος αυτός ολοκληρώνεται ανά διετία.

Η δομή και το περιεχόμενο των μαθημάτων αρθρώνονται στις παρακάτω τρεις κατηγορίες:
■Σχεδιασμός Τοπίου
■Επιστήμες Τοπίου
■Τεχνικές κατασκευής και σχεδίασης τοπίου

Πληροφορίες:
land-arch.web.auth.gr
ΤΗΛ. 2310 994372, 994398
email: landscape(at)arch.auth.gr

Νέος Κύκλος Σπουδών 2017-2019 στο ΔΠΜΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ ΑΠΘ

(κατεβάστε τα παρακάτω συνημμένα αρχεία):

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2017-2019_ΔΠΜΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ ΑΠΘ

Αίτηση

Παρατείνεται κατά 20 ημέρες η προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας για Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Αρχιτεκτονική Τοπίου ΑΠΘ (βλ. συνημμένο).
Νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 20η Ιουνίου 2017.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2017-2019_ΔΠΜΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ ΑΠΘ_παραταση