Ώρες υποδοχής

Ώρες υποδοχής φοιτητών
από τα μέλη ΔΕΠ

ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

Χειμερινό εξάμηνο 2016-17

 

Α’ ΤΟΜΕΑΣ: «Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Εικαστικών Τεχνών»

Αλεξοπούλου

 • Πέμπτη 12.00-16.00

 

Βεργόπουλος

 • Τρίτη 14.00-16.00
 • Τετάρτη 14.00-16.00

 

Καλαρά

 • Τρίτη 13.00-15.00
 • Πέμπτη 12.00-14.00

 

Καλφόπουλος

 • Πέμπτη 17.00-21.00

 

Παγώνη

 • Τρίτη 13.00-15.00
 • Τετάρτη 13.00-15.00

 

Παπαδημητρίου

 • Τρίτη 12.00-14.00
 • Πέμπτη 12.00-14.00

                Ή οποιαδήποτε ημέρα και ώρα με προ-συνεννόηση

 

Φράγκος

 • Δευτέρα 14.00-16.00
 • Τρίτη 12.00-14.00

                Ή οποιαδήποτε ημέρα και ώρα με προ-συνεννόηση μέσω e-mail

 

 

 

Β’ ΤΟΜΕΑΣ: «Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού»

 

Καλογήρου

 • Τρίτη 12.00-14.00
 • Πέμπτη 12.00-14.00

 

Conenna

 • Δευτέρα 11.00-13.00
 • Παρασκευή 12.00-14.00

 

Πάκα

 • Τρίτη 10.30-14.30

 

Παπαδοπούλου

 • Τρίτη 00-14.00
 • Πέμπτη 12.00-14.00

 

Τσουκαλά

 • Τρίτη 10.00-14.00

 

Συνεφάκης

 • Δευτέρα 12.00-13.30
 • Πέμπτη 12.00-13.30

 

Τέλλιος

 • Τρίτη 10.00-14.00

 

Τρατσέλα

 • Τρίτη 10.00-14.00

 

Σακαντάμης

 • Τρίτη 10.00-14.00

 

Σακελλαρίδου (μερική απασχόληση)

 • Δευτέρα 9.00-11.00

 

 

 

Γ’ ΤΟΜΕΑΣ: «Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής ανάπτυξης»

 

Αθανασίου

 • Πέμπτη 11.00-14.00

 

Αναστασιάδης

 • Τρίτη 10.00-14.00

 

Κομνηνός

 • Πέμπτη 13.00-15.00

 

 

Σπυριδωνίδης (Εκπαιδευτική άδεια)

 

 

Χριστοδούλου Χάρις (Εκπαιδευτική άδεια)

 

 

Μαρτζοπούλου Νάνσυ

 • Τρίτη 12.00-14.00
 • Πέμπτη 11.00-14.00

 

 

 

Δ’ ΤΟΜΕΑΣ: «Ιστορίας Αρχιτεκτονικής, Ιστορίας της Τέχνης Αρχιτεκτονικής,

Μορφολογίας και Αναστήλωσης»

 

Αρακαδάκη

 • Τρίτη 14.00-16.00
 • Πέμπτη 14.30-16.30

 

Δούση

 • Δευτέρα 10.00-14.00
 • Τρίτη 00-14.00

 

Λεφάκη

 • Δευτέρα 14.00-16.00
 • Πέμπτη 14.00-16.00

 

Σκαλτσά

 • Δευτέρα 00-14.00
 • Πέμπτη 12.00-14.00

 


 

Ε’ ΤΟΜΕΑΣ: «Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας»

 

Αξαρλή

 • Δευτέρα 12.00-14.00
 • Πέμπτη 12.00-14.00

 

Βαβύλη

 • Δευτέρα 14.00-16.00
 • Τετάρτη 00-15.00

 

Βασιλειάδης

 • Τρίτη 10.00-12.00
 • Πέμπτη 9.00-11.00

 

Βογιατζάκη

 • Τετάρτη 14.00-16.00
 • Παρασκευή 14.00-16.00

 

Ιωαννίδης

 • Τρίτη 12.00-15.00
 • Τετάρτη 12.00-15.00

 

Κονταξάκης

 • Τρίτη 12.00-14.00
 • Τετάρτη 12.00-14.00

 

Κουκόπουλος

 • Δευτέρα 13.00-14.00
 • Πέμπτη 13.00-14.00

 

Μαλινδρέτος

 • Τρίτη 11.00-13.00
 • Τετάρτη 11.00-13.00

 

Χρυσαφίδης

 • Δευτέρα 14.00-16.00
 • Τετάρτη 12.00-15.00
 • Πέμπτη 12.00-15.00