Πρόγραμμα Εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2018

Οι παρουσιάσεις των Ερευνητικών εργασιών θα γίνουν Πέμπτη 21/6/2018 και Παρασκευή 22/6/2018

Οι παρουσιάσεις των Διπλωματικών εργασιών θα γίνουν Δευτέρα 25/6/2018, Τρίτη 26/6/2018 και Τετάρτη 27/6/2018

 

Εξεταστική Ιουνίου 2018