Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή του Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο “Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Οικοδομική”

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ:

Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή του Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο “Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Οικοδομική”